Retourneren

Retourneren

NUOVO  Retourneren

Herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand

 1. Bij de aankoop van producten in het geval van een op afstand tot stand gekomen overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Retourneren
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Nuovo retourneren, conform de door Nuovo verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retourneren
 3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Nuovo dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen minus de kosten van (rembours)verzending.
 5. Nuovo behoudt het recht om geretourneerde artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van zeven(7) werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of door toedoen van Consument is beschadigd. Retourneren
 6. Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij Nuovo melding gemaakt te worden van de naam van Consument, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. Nuovo zal daarna het retouradres aan Consument doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.
 7. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 8. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten: Retourneren
 • die door Nuovo geheel of gedeeltelijk tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties (zoals maatvoering etc.) van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn; maatwerkopstellingen
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen; Retourneren
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nuovo geen invloed heeft;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Natuursteen schouwen Retourneren