Rookgasventilator

Rookgasventilator

Wat is een rookgasventilator?

De rookgasventilator is een ventilator die aan het uiteinde van een schoorsteen geplaatst wordt (staal of steen), met als doel de rookgassen van een gas- of hout gestookte installatie mechanisch af te zuigen.

Waarom plaats je een rookgasventilator?

Om te voorkomen dat rookgassen in de woning komen en om in de kachel/haard een optimale verbranding te realiseren.

Wanneer is dit meestal nodig?

Als de schoorsteen niet voldoende trekt en dit niet verandert kan worden.

Wanneer kan mijn schoorsteen niet voldoende trekken?

 • Door een te lage uitmonding. Bij een verkeerd uitmondingsgebied, denk daarbij aan beïnvloeding door gebouwen en bomen.
 • Door een verkeerd afgestelde WTW (warmte terug winning systeem), deze kan niet berekend zijn op extra luchtgebruik uit de woning door een verbrandingstoestel. In dit geval altijd overleggen met uw installateur.
 • Verkeerde diameter van het schoorsteenkanaal.
 • Te weinig beluchting (lees: luchttoevoer) naar de ruimte waar de installatie staat, dus door onderdruk. Let op, ook als een ventilator geplaatst wordt moet voorzien worden in voldoende luchttoevoer om een vacuüm te voorkomen.

Heb ik in bovenstaande gevallen altijd een schoorsteenventilator nodig?

Nee. Om te beginnen kun je proberen de situatie aan te passen / te verbeteren zonder toepassing van een ventilator. Pas als dit niet mogelijk is zou je over kunnen gaan tot het laten plaatsen van een ventilator. Overleg hiervoor met uw installateur.

Uitzondering!!!

Bij gasgestookte open toestellen/openhaarden in een woning met mechanische ventilator is altijd een ventilator verplicht. Dit als beveiliging om terugtreding van verbrandingsgassen (CO) te voorkomen.

Onder mechanische ventilatie vallen onder anderen de WTW, een afzuigkap in een open keuken en een mechanische ventilator. LAAT U INFORMEREN DOOR NUOVO.

Kan ik ook een rookgasventilator laten plaatsen als deze niet persé verplicht is?

Wat is hier het voordeel/nadeel van?

 • Voordeel is altijd een gelijkmatige trek die het verbrandingsproces ten goede komt en het ook mogelijk maakt zuiniger te stoken, normale schouwtrek door wind is immers niet altijd hetzelfde.
 • Nooit risico op rookterugslag (bij juist gebruik).
 • Als je een verticaal uitblazende ventilator kiest blaas je de rook recht omhoog, waardoor minder kans bestaat op rookoverlast voor de omgeving.
 • Als je even iets meer trek nodig hebt door bijv. een hardere houtsoort of omdat de kachel bijna uit is.
 • Nadelen zijn o.a. het geluid, stroomgebruik, eventuele storingen, de aanschafprijs en montage.

Als u één van bovenstaande punten herkent en uw stooksituatie wilt verbeteren, is het altijd raadzaam om Nuovo te raadplegen. Zij hebben verstand van zaken en weten samen met u de juiste weg te bewandelen om tot een goede en veilige situatie te komen.

Blow it a way!!

Stoken zonder zorgen met een rookgasventilator

Rook in uw woonkamer, witte muren worden zwart, het vuur gaat steeds uit en overlast in uw woonwijk. Voor velen zijn dit herkenbare problemen die horen bij het gebruik van een open haard of kachel. Deze problemen hebben te maken met de aanwezige trek in het schoorsteenkanaal. Een exodraft rookgasventilator zorgt voor voldoende trek en garandeert daardoor een feilloze werking van de open haard of kachel onder alle omstandigheden. U wilt namelijk stoken zonder zorgen en genieten van uw haard.

Eenvoudig de haard aansteken

Veel mensen zijn in het bezit van een open haard of kachel die ze niet of nauwelijks gebruiken, omdat het niet kunnen aansteken van de haard een ergernis vormt. Met name bij het ontsteken van het vuur, wanneer de temperatuur in het schoorsteen-kanaal nog laag is, treden de meeste problemen op. De aanwezige trek in het rookkanaal is hierbij een bepalende factor. Het aansteken van de haard is veel eenvoudiger door een geforceerde afvoer (en dus zuurstoftoevoer). Een rookgasventilator garandeert hiermee een feilloze werking van de open haard of kachel onder alle omstandigheden.

Meer informatie

Geen rook, roet en geuren in huis

Elke open haard of kachel heeft een goede rookgasafvoer nodig. Dankzij een goede rookgasafvoer komt er geen hinderlijke en toxische houtrook in huis. Vooral woningen die zijn uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem of natuurlijk geventileerde woningen met een grote afzuigcapaciteit in de keuken, lopen een groot risico op rookterugslag. Overlast in de vorm van prikkende ogen, benauwdheid, stank en roetaanslag op muren en plafonds zijn voor veel mensen redenen om de open haard of kachel niet te gebruiken. Met een rookgasventilator behoren deze klachten tot het verleden.

Meer informatie

Optimaal rendement van de kachel

Het rendement van een houtkachel wordt berekend op basis van een aantal uitgangspunten, waaronder een bepaalde schoorsteentrek. De aanwezige schoorsteentrek is namelijk één van de meest essentiële factoren voor het rendement van de kachel. Met natuurlijke trek in het kanaal is het vaak niet mogelijk om het opgegeven rendement te halen. Deze schoorsteentrek is immers afhankelijk van verschillende factoren, zoals de weersomstandigheden of de vervuiling van het schoorsteenkanaal. Een rookgasventilator garandeert de gewenste schoorsteentrek en zorgt daardoor voor een optimaal rendement van uw kachel!

Meer informatie

Gezonder klimaat

Het stoken van hout gaat vaak gepaard met het vrijkomen van grote hoeveelheden fijnstof en kankerverwekkende PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Een deel van deze stoffen ontsnapt binnenshuis; het overige verdwijnt via uw schoorsteen in de buitenlucht. Vanzelfsprekend is dit ontzettend slecht voor uw gezondheid en die van de directe omgeving. Een betere trek in het schoorsteen-kanaal zorgt voor een betere verbranding en een veel lagere uitstoot van schadelijke stoffen. Uit testen van SGS te Arnhem is gebleken dat door toepassing van een exodraft rookgasventilator de uitstoot van fijnstof en PAK’s met 30-50% afneemt!

Meer informatie

Oplossing voor elke haard

Een rookgasventilator garandeert een optimale trek in de schoorsteen, ongeacht de plaats, afmeting of hoogte van het rookkanaal. Er kan worden gekozen voor een horizontaal of verticaal uitblazende ventilator. Hierdoor kunnen de rookgassen geforceerd een richting worden uitgeblazen en zijn er meer mogelijkheden wat betreft de plaats van uitmonding van het rookgaskanaal. Eventuele overlast van houtrook voor de omgeving wordt zo verkleind. Er hoeft geen lang rookkanaal of hoge schoorsteen te worden gebouwd. Voor elke haard is er dus een oplossing beschikbaar.

 • Stoken zonder zorgen met een rookgasventilator

   Eenvoudig de haard aansteken
   Geen rook, roet en geuren in huis
   Optimaal rendement van de kachel
   Gezonder klimaat
   Oplossing voor elke haard

 • Gegarandeerd goede trek in het rookkanaal

  Met een exodraft rookgasventilator heeft u volledige controle over de trek in het rookkanaal. Dit zorgt ervoor dat verbrandingsgassen goed naar buiten worden afgevoerd.

 • Verlaag de uitstoot van schadelijke stoffen

  Een betere trek zorgt voor een betere verbranding. Uit onderzoek is gebleken dat door toepassing van een exodraft rookgasventilator de uitstoot van fijnstof en de toxische PAK’s met 30-50% afneemt!

 • Geen lang rookkanaal of hoge schoorsteen nodig

  Rookgasventilatoren met verticale uitblaas zijn ideaal voor laag gelegen uitmondingen van rookkanalen. Dit is vooral erg fijn wanneer u een kachel of open haard wilt plaatsen in een aanbouw of serre. Er hoeft geen lang rookkanaal of hoge schoorsteen te worden gebouwd.

 • Minder overlast van houtrook

  Rookgassen kunnen met een rookgasventilator geforceerd een richting worden uitgeblazen, weg van uw huis en het huis van uw buren. Eventuele overlast van houtrook voor de omgeving wordt zo verkleind.

Het niet kunnen ontsteken van het vuur, is voor veel gebruikers van een open haard of kachel een …
“Als het vuur eindelijk brandt, gaat het steeds uit.” Voldoende zuurstof is essentieel voor vuur….
Rookterugslag kan leiden tot vervelende klachten. Naast roetaanslag op muren en plafonds en een r…
Rookgasventilator

meer voorbeeldsituaties